Farba´da Yaşam

Sosyal Etkinlikler

Farba’da çalışanların çalışma ve sosyal hayatı arasında denge kurmasını gözeten bir yönetim yaklaşımı benimsenmiştir.

Çalışanların iş dışında da faaliyetlerde bulunmaları için sosyal faaliyetler düzenlenmektedir. Faaliyetler sosyal etkinlik komitesi tarafından organize edilmektedir. Sosyal etkinlik komitesi tüm bölümlerden çalışanların katıldığı gönüllü bir gruptur. Amacı çalışanların motivasyonuna ve sosyal ihtiyaçlarına yönelik faaliyetlerin planlanmasıdır.