Kalite

Kişisel Verilerin Korunması Bilgilendirme

Kişisel Verilerin Korunması

KVK başvuru formu için tıklayınız.  

İş bu bilgilendirme ve aydınlatma 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu gereği yapılmaktadır.  FARBA OTOMOTİV AYDINLATMA VE PLASTİK FABRİKALARI A.Ş. olarak kişisel verilerinizin güvenliği hususuna önem vermekteyiz. Bu nedenle tarafımızla ilişkili tüm kişisel verileriniz, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”)’na uygun olarak işlenerek, muhafaza edilmektedir “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, kişisel verilerinizi yasal mevzuat tarafından belirlenen sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz.

FARBA OTOMOTİV AYDINLATMA VE PLASTİK FABRİKALARI A.Ş.işbirliği, tedarik, her türlü ticari ilişkinin kurulumunda edinmek istediğimiz bilgileri paylaşmanız sizin istek ve onayınızla gerçekleşecektir. FARBA OTOMOTİV AYDINLATMA VE PLASTİK FABRİKALARI A.Ş. 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu gereğince müşteri, misafir, işbirlikçi, tedarikçi muhataplarının bilgilerinin gizli tutulması ve bu bilgilerin üçüncü kişilerle paylaşılmaması için gerekli tedbirleri almayı taahhüt etmektedir. Ayrıca, Şirket veya grup Şirketlerimizin hizmetlerini kullanmak amacıyla çağrı merkezlerimizi veya internet sayfamızı kullandığınızda, Şirketimizi veya internet sitemizi ziyaret ettiğinizde de kişisel verileriniz işlenebilecektir.

Müşterilerimize, doğrudan ve dolaylı şekilde ticari ilişkide bulunduğumuz kişilere ait ad, soyad, e-posta adresi, telefon numarası, T.C. kimlik numarası vb. veriler, sözlü, yazılı ya da elektronik olarak talep ve siparişlerinizi almak, ürün ve hizmetlerimizi sunmak, ürün ve hizmetlerimizi geliştirmek, sistemsel sorunların çözümü, ödeme işlemlerinizi gerçekleştirmek, önceden onay vermeniz halinde siparişleriniz, ürünler ve hizmetler hakkında pazarlama amacıyla, bilgilerinizi güncellemek, kayıt ve verilerinizi yönetmek ve sürdürmek, ilginizi çekebilecek ürün ve hizmetleri önermek ve 3. kişilerin teknik, lojistik ve benzeri diğer işlevlerini FARBA OTOMOTİV AYDINLATMA VE PLASTİK FABRİKALARI A.Ş. adına yerine getirmelerini sağlamak ve mesafeli satış sözleşmesi ve sair sözleşmelerin ifası amacıyla FARBA OTOMOTİV AYDINLATMA VE PLASTİK FABRİKALARI A.Ş. ve üçüncü kişi ve/veya kuruluşlar tarafından süresiz/süreli kaydedilebilir, yazılı/manyetik arşivlerde muhafaza edilebilir, kullanılabilir, güncellenebilir, paylaşılabilir, transfer olunabilir ve sair suretler ile işlenebilir. Ancak  firmamız üyelik formlarından topladığı bazı bilgileri, söz konusu üye kullanıcının haberi ya da aksi bir talimatı olmaksızın, üçüncü şahıslarla kesinlikle paylaşmamakta, faaliyet dışı hiçbir nedenle ticari amaçla kullanmamakta ve de kesinlikle satmamaktadır.

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, işbu Aydınlatma Metninde aşağıda düzenlenen yöntemlerle Şirketimize iletmeniz durumunda Şirketimiz talebin niteliğine göre talebi en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret öngörülmesi halinde, Şirketimiz tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

  • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • KVK Kanunu’nun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Kişisel verilerle ilgili her türlü sorunuz için FARBA OTOMOTİV AYDINLATMA VE PLASTİK FABRİKALARI A.Ş. veri güvenliği sorumlu yetkili birimiyle (farba@farba.com)  iletişime geçiniz.

Şirket Veri Güvenliği Sorumlu Yetkili Birimi:  Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi; aşağıdaki formu doldurarak, formun imzalı bir nüshasını Farba Bursa, Organize Sanayi Bölgesi, Sarı Cad. No.21 Nilüfer - Bursa adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya KVK Kanunu’nda belirtilecek olan diğer yöntemler ile gönderebilirsiniz.

Daha detaylı bilgi almak için tıklayınız.

 

 

Kişisel Verilerin Korunması Kanuni Başvuru Formu