Kalite

Kalite Politikamız

Şirketimiz, otomotiv aydınlatma ürünleri ve plastik parçaların tasarımı yapmak ve üretmek amacıyla 1979 tarihinde Bursa'da kurulmuştur. Vizyonumuz, "Teknolojide lider, global otomotiv aydınlatma sistemleri imalatçısı" olmaktır.

Bu doğrultuda, daima en iyi performansı gösterme çabası içerisinde olmayı, kaynaklarımızı akılcı kullanmayı, sınırsız müşteri memnuniyeti yaratmayı, sürekli iyileştirmeyi, değişime bağlı uygulamalara hızlı geçebilmeyi, tüm ilişkilerimizde saygılı, şeffaf ve dürüst olmayı, çevre bilinci içerisinde davranmayı kendimize ilke edindik.

Küresel pazarda meydana gelen hızlı değişim ve gelişmeler, müşterilerimizin isteklerine yansımış ve üretimdeki kusursuzluk istekleri kalitede "sıfır hata" kavramını gündeme getirmiştir. Firma olarak kalitedeki temel amacımız tüm ürünlerimizde kalite güvenliğini sağlamaktır. "Yalın Üretim" ve "EFQM Mükemmellik Modelini" birlikte kullanarak, üretim ve yönetim sistemlerimizi iyileştirmeye çalışıyoruz.

Belirlemiş olduğumuz Kalite Politikamız şu şekildedir; ''Müşterimizin sürekli artan beklentilerini Kalite, Fiyat ve Teslimat konularında sürekli iyileştirmeler yaparak aşmaktır.''

Firmamızda TS-EN-ISO 9001, ISO/TS 16949 standartlarına uygun olarak kalite yönetim sistemi oluşturulmuş, dokümante edilmiş, uygulanmakta ve sürekliliği sağlanarak etkinliği iyileştirilmektedir.

FARBA'da kalite yönetim sisteminin gerektirdiği tüm süreçler tanımlanmıştır.
Belirlenen süreçlerin uygulanması ve izlenmesini desteklemek için gerekli eğitilmiş personel, alt yapı, çalışma ortamı, teknik bilgi, araç-gereç-makine gibi tüm kaynaklar sağlanmıştır. Süreçlerimiz çeşitli parametre ve hedeflerle izlenmekte ve ölçülmektedir. 

Planlanan sonuçlara ulaşıp ulaşmadığımız izlenerek, süreçler sürekli iyileştirilmektedir. Aylık performans toplantılarında süreç performans göstergeleri gözden geçirilmekte ve takip edilmektedir.