Farba´da Yaşam

İşe Alım Süreci

İşe alım sürecindeki amacımız bizlerle çalışmak isteyenleri 'doğru işe doğru insan' prensibiyle değerlendirmektir. İşe Alım sürecimiz, açık pozisyonlarımız için hazırlanan ilanlarımıza gelen başvuruları değerlendirerek gerekli niteliklerdeki uygun adayların değerlendirilmesi ile başlar. Özgeçmiş üzerinden yapılacak ön elemelerin ardından belirlenen yetkinliklere sahip adaylar iş görüşmelerine çağırılırlar.

Aranan pozisyona en uygun adayı belirleyebilmek için İnsan Kaynakları ve ilgili Bölüm Yöneticileri, işe alım sürecinde işbirliği yaparlar. Yetkinlik Bazlı Görüşme Teknikleri kullanılarak adayların bilgi ve becerileri görüşmeler sırasında sorgulanır. Görüşmeler, ihtiyaçlar doğrultusunda farklı ölçme ve değerlendirme araçları ile desteklenir.

Yeni mezun ve deneyimli adaylarımızın uygunluğunun değerlendirilmesinde pozisyonun gerekliliklerine uygun olarak aşağıdaki değerlendirme araçlarının tümü ya da bir bölümü uygulanır:

- Yetkinlik Bazlı Mülakat

- Kişilik Envanteri

- Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavı

- Görsel Yetenek Sınavı

- Referans Kontrolü 

Tüm bu değerlendirmeler neticesinde uygun bulunan adaylarımıza şirketlerimiz tarafından iş teklifi yapılır ve pozisyona uygun bulunan aday çalışmaya başlar.

Görüşmeler sonucunda mevcut pozisyonda değerlendirilemeyen adayların başvuruları, başka pozisyonlarda değerlendirilmek üzere veritabanında saklanır ve takip edilir. Tüm adaylar işe alım süreci sonucu ile ilgili bilgilendirilir.