Kurumsal

Bayraktarlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı

“İnsanı, en iyi tanıtan, yine kendisidir”

Değerli İş Ortaklarımız ve Çalışma Arkadaşlarımız,

Yarım asrı aşan çalışma hayatım boyunca elde ettiğim başarılar, hüsrana uğradığım anlar ve bu süre içinde sahip olduğum deneyimleri sizlerle paylaşmak istiyorum.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, “İnsanın serveti, kendi kişiliğinde olmalıdır” diyor. Evet, demek ki, öncelikle saygın bir kişiliğe sahip bulunmalıyız. Bunun yanı sıra, aklımızı ve cesaretimizi kullanmalıyız.

Topluma hiçbir faydası olmayan insan için “Toplumun yüz karası” tanımlaması yapılır. Ne yazık ki o insanlar, hep yalnız kalıp yaşlanır ve kimsesiz ölür. Hâl böyle iken, şu geçici dünyada üretici bireyler olarak neler yapmalıyız?

Şu hususa özellikle dikkatinizi çekmek istiyorum. İnsanoğlu, doğaya hükmedemez. Ama, doğa insanı şekillendirir. Hal böyle olunca, gönül ister ki, toplumun beğenisini kazanan meziyetlerimizle şekillenelim.

Her iş emek ister. Emek verilmeyen işten, sonuç alınmaz. Aslında, insan bir işi zoraki yapıyorsa, o işi sevmiyor demektir.

Değerli Arkadaşlarım,

Unutmayalım, çalışmalarımızla elde ettiklerimiz, toplumsal hayatın bize bıraktığı emanetlerdir. Bu emanetleri, hem gözümüz gibi korumalı, hem de adaletli bir şekilde toplumla paylaşmalıyız.

İşte burada, “sosyal sorumluluk” bilinci devreye girer. O sorumluluktan mahrum olursak, toplumda özlediğimiz, hayâl ettiğimiz ve beklediğimiz konuma, asla ulaşamayız.

60 yılı geride bıraktığım iş hayatım boyunca, hep uzlaşmacı, araştırmacı ve paylaşımcı bir kimlikle davranma gayreti içinde oldum. Zaman içinde bu kimliğin, başarıya giden yol olduğunu bizzat yaşayarak gördüm.

Kısacası şunu ifade etmek istiyorum:

Davranışlarınızla insanları korkutmayınız. Dost kazanınız. Hiç, bilgin olmaya heveslenmeyiniz; insan olmanın, daha büyük bir kıymet ifade ettiğini aklınızdan çıkarmayınız.

As olan insandır; teknoloji, asla onun yerini tutamaz.

“İnsanlar, yaşlandıkça daha müşfik olur” derler. Bu özdeyişten yola çıkarak, sizlere vermeye çalıştığım mesajlar, acaba yaşımın icabı mı diye kendi kendime düşünüyorum.

Ama sebebi, her ne olursa olsun, sizi bu noktada çok önemli bir sorgulama ve sorumlulukla baş başa bırakırken, sözlerimi şöyle noktalamak istiyorum:

İnsanı, toplumda en iyi tanıtan, başkaları değil, kendisinde mevcut olan vasıflarıdır.

Başarı dileklerim, sevgi ve saygılarımla.

 

İzzet Bayraktar

Bayraktarlar Holding

Yönetim Kurulu Başkanı