Teknoloji

AR-GE Merkezi

Tarihçe:

FARBA 1979 yılından bu yana üretim teknolojileri alanında edindiği bilgi ve deneyim ışığında ürün teknolojileri alanında da kendini geliştirmeyi ilke edinmiştir. Bu ilke doğrultusunda 2006 yılında grup şirketlerine bağlı Bayraktarlar Tasarım şirketini kurarak müşterilerine Ar-Ge hizmeti sağlamaya başlamıştır.

Uludağ Üniversitesi Teknopark bünyesinde kurulan Bayraktarlar Tasarım’ın gerçekleştirdiği üniversite işbirliklerinin ve disiplinler arası çalışmalarının da katkısıyla Ford, Volkswagen, Renault gibi önemli OEM müşterileri ile küresel araç projeleri için özgün ürünler geliştirilmiştir.

Ar-Ge çalışmalarına önem veren FARBA, her geçen yıl organizasyonunun ve yetkinliklerinin gelişimine olanak sağlamıştır. Ürün geliştirme yeteneklerinin yanı sıra proses ve kalıp geliştirme alanlarında da girişimlerde bulunarak OEM müşterileri için “FULL SERVICE SUPPLIER” - tam hizmet sağlayan tedarikçi sıfatına sahip olmuştur. Böylelikle FARBA, ürün geliştirme süreçlerinde müşterilerine esneklik sağlayan farklı çözümler üreterek yüksek katma değerli iş potansiyelini artırmıştır.

Ar-Ge Merkezi:

Üretim ve test laboratuvarları ile aynı lokasyonda hizmet sağlanarak çalışma veriminin artırılması amacıyla 2012 yılında Bayraktarlar Tasarım, Bursa-1 lokasyonuna taşınmıştır. 2012 yılında kurulumu tamamlanan Ar-Ge Merkezi 5746 Sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun kapsamında Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından destek kapsamına alınmıştır.

Mevcut duruma ilave olarak Ar-Ge Merkezi’nde prototip, benchmark ve elektronik atölyeleri kurulmuştur. Yeni ürün gerçekleştirme faaliyetlerinde oluşturulan tasarımlar bilgisayar ortamında optik, elektronik, termal ve mekanik analizler ile doğrulanmaktadır. Tasarım aşamalarında elektronik, termal, optik ve mekanik mühendislik gibi farklı disiplinler için oluşturulmuş prototipler üzerinde test ve ölçümler sonucu gerçekleştirilen tasarımlar, henüz kalıplar üretilmeden gerçek ölçümlerle doğrulanmaktadır. Bunun yanı sıra geliştirme süreçlerinde hızlı prototipleme teknikleri kullanılarak görsel gereksinimleri karşılama oranı tespit edilmektedir.

Ar-Ge Merkezi ile birlikte yeni ürün gerçekleştirme faaliyetlerinin yanı sıra, TEYDEB ve SAN-TEZ projeleri, üniversite işbirlikleri, patent çalışmaları, bilimsel yayınlar gibi akademik gelişime katkı sağlayan ve bilgi birikiminin artırılmasına olanak sağlayan çalışmalara da hız kazandırılmıştır.

FARBA her yıl cirosunun yaklaşık %3’ünü Ar-Ge’ye ayırmaktadır. Toplamda 33 adet yenilik içeren SAN-TEZ ve TEYDEB proje başvurusunda bulunulmuştur. Uluslararası destekli proje başvurusu girişimi üzerine çalışmalar sürdürülmektedir.

Ar-Ge Merkezi tarafından yürütülen projelerde araştırma enstitüleri, üniversiteler ve sanayi kuruluşları ile işbirliği konularında bir çok farklı girişimde bulunularak gelişim sağlanmıştır.

Müşterilerimize sunduğumuz çözümlerde iletişim ve etkileşim önemli bir yere sahiptir. Ürün, Proses ve Kalıp geliştirme çalışmaları personelimizin ortak ve eşzamanlı çalışmalarıyla açık ofis ortamında gerçekleştirilmektedir. Kayıpları minimize ettiğimiz bu çalışma ortamımızla müşterilerimize rekabetçi geliştirme bedelleri ve tasarım esnekliği sunmaktayız. Bu durum özellikle yurt dışı OEM müşterilerimizden aldığımız yeni ürün geliştirme projeleri açısından olumlu bir etki sağlamıştır.

Test-Analiz ve Proje Mühendisliği dahil tüm geliştirme birimlerinin aynı yerleşkede yer alması ile müşterilerimizin beğenisi kazanılarak proje takvimlerindeki zamana uyum performansı artırılmıştır.

Toplam laboratuvar ve ofis alanı 1.445 metrekare olan FARBA Ar-Ge Merkezi’nde 95’den fazla profesyonel çalışanı ile otomotiv aydınlatma teknolojileri alanında hizmet sağlanmaktadır. Yüksek lisans ve doktora seviyesinde araştırmacılar ile değişen ihtiyaçlara yönelik teknik ve teknolojik çözümler sunularak çalışmalara katkı sağlanmaktadır.

Laboratuvarlarımız:

İhtiyaç duyulan test, analiz ve ölçüm hizmetleri Fiat, Oyak - Renault, Toyota, Ford ve Volkswagen firmaları tarafından onaylı laboratuvarlarımızda sağlanmaktadır.

- Ar-Ge performans testi ve fotometri laboratuvarları.

- Prototip, elektronik, otomasyon ve benchmarking atölyeleri.

Ürün Geliştirme Faaliyet Alanlarımız:

Ürün geliştirme aşamalarında uygulama esnekliği ve performans sağlayan çözümler üretilmektedir. Çalışmalar sonucu uluslararası standart ve regülasyonlara uygun ürünler geliştirilmektedir. Başlıca faaliyetlerimiz;

- Müşterilerimizin yeni araç projeleri için tasarıma özel özgün ürün geliştirme projeleri.

- Lisansör firmalar ile birlikte gerçekleştirilen yeni ürün geliştirme projeleri.

- FARBA standart ürün geliştirme projeleri. (ODM)

FARBA Ar-Ge Merkezi mühendislik bölümlerimiz:

Oluşturulan teknik organizasyon altyapısıyla global otomotiv ana sanayi müşterilerine ürün ve imalat teknolojilerinin tasarımları ve geliştirme çalışmaları yapılmaktadır. Başlıca bölümlerimiz;

- Proje Mühendisliği 

- Ürün Geliştirme Mühendisliği 

- Proses Geliştirme Mühendisliği 

- Kalıp Mühendisliği